შეხვედრა პროექტ "სოციალური ინკლუზიის" ფარგლებში » ფოთის ახალგაზრდული საბჭო

შეხვედრა პროექტ "სოციალური ინკლუზიის" ფარგლებში

28 სექტემბერს ახალგაზრდული საბჭო პროექტ "სოციალური ინკლუზიის" ფარგლებში შეხვდა საზედამხედველო ჯგუფს შვედეთიდან. ახალგაზრდული საბჭო პროექტის ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალური საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყებებთან და ბენეფიციართა სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობას.         
   On 28th September in 2018 Poti city hosted Delegation of Swedish Osthammar city, with the project “Social Inclusion - Development of municipal services for elder persons, disabled children and youngsters ". We had the opportunity to make short presentation about our organization and upcoming plans. It was interesting to listen to our partners’ opinion/comment and advices. That kind of meetings assists to raise our youth consciousness and increases motivation when we feel support from our partners.      

კომენტარები