გამოკითხვა უპოვართა სასადილოში » ფოთის ახალგაზრდული საბჭო

გამოკითხვა უპოვართა სასადილოში

       26 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის  ჩათვლით  ახალგაზრდული საბჭო ატარებდა გამოკითხვას   უპოვართა სასადილოში.  უპოვართა სასადილოთი სარგებლობს 250 ბენეფიციარი , ჩვენ დავიწყეთ მათთან გასაუბრება , მათი         საჭიროების შესასწავლად კონკრეტული კითხვარის საშუალებით  ,  რომელიც დაგვეხმარება სამომავლო გეგმების დასახვაში კვლევა დამთავრდება მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს და მოთხოვნისამებრ , ანგარიში ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის , რაც ჩვენი აზრით , მოხუცთა დღის ცენტრის შექმნაში დიდ როლს ითამაშებს.
                                                       

       From 26th November, 2018 until 10th of December 2018, youth council using special questionnaire, conducted research with the beneficiaries of the mass hall for the people under poverty in order to determine their needs. Mass hall includes 250 beneficiaries. Results of the research will help the staff to consider their beneficiaries priorities and try to meet their requirements as much as they’re able.                                                                                                                                            

კომენტარები