ფოთის ახალგაზრდული საბჭო » გვერდი 2

28 სექტემბერს ახალგაზრდული საბჭო პროექტ "სოციალური ინკლუზიის" ფარგლებში შეხვდა საზედამხედველო ჯგუფს შვედეთიდან. ახალგაზრდული საბჭო პროექტის ფარგლებში უზრუნველყოფს სოციალური საკითხების ადვოკატირებას ადგილობრივი თვითმმართველობის უწყებებთან და ბენეფიციართა სამოქალაქო ცხოვრებაში აქტიურად ჩართულობას.   

20 სექტემბერს 5 საათზე ქალაქის ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ჩატარდა ,, ახალგაზრდული საბჭოს ’’ პრეზენტაცია და ასევე გავიხსენეთ ჩვენი ქვეყნის და ქალაქის დიდი მოღვაწე ნიკო ნიკოლაძე . აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრებოდა საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები .მადლობა ქალბატონ ნუნუ